Děti a škola

Variabilní symbol: 22030

Typ akce: Seminář


Počet hodin vzdělávání: 3


Termín:

14.09.2022

Místo:

Vzdělávací místnost SPR Praha

Lektor: Bc. Jana Frantíková

Bc. Jana Frantíková je maminka a pěstounka 12 dětí. Řadu let pracuje v neziskové organizaci, kde doprovází pěstounské rodiny. Jde životem s důvěrou, že příběhy dětí mají dobré konce, byť mnohdy jinak dobré, než bychom si naplánovali.

Kdy a kde:

Ve středu 14. 9. 2022, 16.00 - 19.00, ve vzdělávací místnosti SPR Praha, Na Zlatnici 8, Praha 4-Podolí.

Program:

Každý rodič i ten pěstounský chce, aby jeho dítě v životě dobře dopadlo. Na to má vliv mnoho okolností. Je to genetika, naše výchova a pak také prostředí, ve kterém se dítě pohybuje. My můžeme ovlivnit jen něco. Během cyklu čtyř podvečerních seminářů si budeme postupně povídat o tom, jak děti ovlivňují jejich přátelé, schopnost plnit si své povinnosti, vztah k penězům nebo škola. A také, co pro dítě, aby v životě dobře obstálo, můžeme v jednotlivých situacích udělat my.

Cena:

Pro rodiny s dohodou se SPR – zdarma.
Pro rodiny, které mají uzavřeny dohodu s jinou organizací – 750,- Kč.

Podklady k platbě pro samoplátce:

Číslo účtu: 2700255345/2010
Variabilní symbol: 22030
Cena: 750,- Kč
Do zprávy pro příjemce uveďte: vaše příjmení, seminář 14.9.2022, Praha

Cenu semináře je v případě samoplátců třeba uhradit nejpozději týden před konáním.

Další informace a objednávky jiných organizací:

Mgr. Zora Knížková
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Na Zlatnici 144/8
147 00 Praha 4- Podolí
knizkova@pestouni.cz
778 725 470
PřihláškaZpět