Sexualita dospívajících a jak o tom s nimi mluvit

Variabilní symbol: 22029

Typ akce: Seminář


Počet hodin vzdělávání: 3


Termín:

25.06.2022

Místo:

Vzdělávací místnost SPR Praha

Lektor: Mgr. Lucie Kašová

Lektorka Mgr. Lucie Kašová má s otázkami kolem sexuality dospívajících bohaté zkušenosti. Přednáší sexuální výchovu na základních školách a sama má 4 děti v různém věku, se kterými jejich rozmanité otázky ohledně sexu často řeší.

Kdy a kde:

V sobotu 25. 6. 2022, 9.00 - 12.00, ve vzdělávací místnosti SPR Praha.

Program:

Na semináři se podíváme na to, jak s dětmi mluvit, aby porozuměly, co jim chceme o sexu a pohlaví říci. Jak nebýt směšný, trapný anebo necitlivý v tak choulostivých otázkách jako jsou pohlavní styk, oplodnění, menstruace a poluce. Nahlédneme i na rizika, která by nás mohla potkat a na to, jak na ně být připraven.

Cena:

Pro rodiny s dohodou se SPR – zdarma.
Pro rodiny, které mají uzavřeny dohodu s jinou organizací – 750,- Kč.

Podklady k platbě pro samoplátce:

Číslo účtu: 2700255345/2010
Variabilní symbol: 22029
Cena: 750,- Kč
Do zprávy pro příjemce uveďte: vaše příjmení, seminář 25.6.2022, Praha

Cenu semináře je v případě samoplátců třeba uhradit nejpozději týden před konáním.

Další informace a objednávky jiných organizací:

Mgr. Zora Knížková
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Černá 13/1705
110 00 Praha 1
knizkova@pestouni.cz
778 725 470
PřihláškaZpět