Webinář: Vánoce známé – neznámé

Variabilní symbol: 21143

Typ akce: Seminář


Počet hodin vzdělávání: 2


Termín:

01.12.2021

Místo:

on-line seminář v prostředí Meet

Lektor: PhDr. Jana Poláková, Ph.D.

pracuje jako kurátor v Etnografickém ústavu Moravského zemského muzea. Vystudovala obor etnologie a historie. Jejím odborným zájmem jsou národnostní, etnické a náboženské menšiny v ČR a zvykosloví v české a moravské lidové kultuře. Viz http://www.mzm.cz/etnograficky-ustav/.

Kdy a kde

prostředí MEET, od 17 hod. do 19 hod.

Program

Označení Vánoce se často používá pro širší čas zahrnující dobu adventu, vánočních svátků i následujícího období až do svátku Tří králů nebo dokonce Hromnice. Celé toto období v sobě nese určité kouzlo spojené s narozením Ježíše Krista, ať už jsme věřící či nikoliv. Během adventu se přes jeho původní vážnost dodržovalo a dodržuje množství zvyků a úkonů přinášejících v zimním čase rodinnou atmosféru. Jaké svátky a jejich oslavy jsou již zapomenuty? Jsou ty, které se slaví dodnes, všude stejné? Který vánoční den je nejdůležitější? Přednáška odpoví na podobné otázky, ale nabídne také inspiraci pro společně strávené sváteční i všední dny.

Informace pro účastníky

Nejpozději 3 dny před konáním webináře bude přihlášeným pěstounům zaslán na email odkaz na přihlášení. K propojení budete potřebovat počítač s webovou kamerou, mikrofonem či sluchátky a dobré připojení na wifi. Nemusíte nic instalovat k propojení stačí klepnout na odkaz v mailu.
Webinář bude probíhat v prostředí Meet. Dva pěstouni připojení z jednoho počítače se pro účely míst na webináři počítají jako jedno obsazené místo. Připojte tedy při přihlašování partnerů do přihlášky v poznámce informaci o tom, zda se zúčastníte na společném počítači nebo každý na jiném.

Cena

Rodiny s uzavřenou dohodou u SPR: ZDARMA.
Rodiny s uzavřenou dohodou u jiné organizace: 440,- Kč za účastníka.

Další informace a objednávky jiných organizací:

Mgr. Hana Lukešová Bartáková
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Anenská 10, 602 00 Brno
+420 731 440 525
bartakova@pestouni.cz
PřihláškaZpět