Motivace dětí – jak povzbudit a neodradit

Variabilní symbol: 21112

Typ akce: Seminář


Počet hodin vzdělávání: 6


Termín:

09.10.2021

Místo:

Seminář s možností hlídání dětí - místo konání Anenská 10

Lektor: Mgr. et. Mgr. Petra Sapáková

absolvovala magisterské obory psychologie a speciální pedagogika (MU Brno), komplexní výcvik v rodinné terapii (Institut rodinné terapie Praha), lektorský kurz Efektivního rodičovství (CRSP Brno) a výcvik Edukativní rodičovská terapie (Mansio Brno) a další kurzy a semináře zaměřené na práci s rodiči i dětmi. Pěstounská péče je jí blízká již dlouho – díky osobní zkušenosti z nejbližší rodiny, skrze zaměření diplomových prací a díky dlouhodobé spolupráci se Sdružením pěstounských rodin. Pracovní zkušenost získala také jako školní psycholožka a lektorka kurzů pro rodiče v rodinných a mateřských centrech. V oblibě má výletování s manželem a jejich čtyřmi dětmi do přírody, jízdu na kole a tvorbu rodinné kroniky.

Kdy a kde

Dospělí - Anenská 10, 2. patro

Děti - sraz v přízemí budovy Anenská 10, a potom odchází na dětský program mimo budovu.

Program

Motivace dětí je významným tématem po všechna vývojová období dětí – při osvojování užitečných návyků a dovedností, společenského chování a fungování v mezilidských vztazích, zapojování se do chodu domácnosti, zvládání nároků školy, trávení volného času smysluplným způsobem aj. Ve všech oblastech je potřeba děti podporovat tak, aby rostla jejich samostatnost a zodpovědnost. Jak být dětem užitečnou podporou, jak je povzbuzovat a neodrazovat? Jaké jsou typy motivace, co je to optimální úroveň motivace, přiměřená míra úkolů, společné nastavování pravidel a hranic a v čem je to důležité? To jsou témata, na které se bude seminář zaměřovat. Seminář bude probíhat interaktivní formou, bude založený na příkladech a cvičeních ze života, práci ve skupině a společné reflexi a sdílení.

Program pro děti

Je určen pro děti od 6 do 15 let věku, které jsou schopny účastnit se skupinového dětského programu. Individuální hlídání dětí není možno zajistit.

Program bude upřesněn dle věku dětí - je v plánu návštěva dětského zábavného centra nebo Vidy apod.

Děti budou předávány v přízemí budovy od 8: 45 do 8:50 a budou odcházet mimo budovu. Každé dítě bude mít u sebe 2 lístky na hromadnou dopravu nebo kartičku, že dítě může jezdit zdarma (platí pro děti do 10 let věku).

Program pro děti zajišťují lektoři, je přizpůsoben věku dítěte a jeho možnostem.
Prosíme, aby děti, které se budou účastnit dětského programu, měly k dispozici batůžek, láhev na pití, sportovní oblečení a obuv, dále vybavení do deště (nepromokavá obuv, pláštěnka). Do batůžku přibalte malou svačinku a přiměřené kapesné.

Cena

Seminář vyhrazen pro pěstouny s uzavřenou dohodou SPR.
Cena vzdělávání 1320 Kč, pro pěstouny s uzavřenou dohodou SPR zdarma.
Cena dětského programu je 600 Kč, pro pěstouny s uzavřenou dohodou SPR zdarma.

Příspěvek na stravné za dítě/5O Kč.

Program je částečně hrazen z dotace Odboru zdraví Magistrátu města Brna.

Storno podmínky:

Ze semináře je nutné se odhlásit nejpozději 5 dní před konáním akce.

Další informace a objednávky jiných organizací:

Mgr. Hana Lukešová Bartáková
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Anenská 10, 602 00 Brno
+420 731 440 525
bartakova@pestouni.cz
PřihláškaZpět