Vzdělávací víkend bez pobytu: Hranice šité na míru

Variabilní symbol: 21111

Typ akce: Vícedenní seminář 18


Počet hodin vzdělávání: 18


Termín:

05.11.2021 - 07.11.2021

Místo:

Vzdělávací místnost SPR Praha, Černá 13/1705, Praha 1

Lektor: Bc. Jana Frantíková

Bc. Jana Frantíková je maminka a pěstounka 12 dětí. Řadu let pracuje v neziskové organizaci, kde doprovází pěstounské rodiny. Jde životem s důvěrou, že příběhy dětí mají dobré konce, byť mnohdy jinak dobré, než bychom si naplánovali.

Kdy a kde:

Víkend je bez pobytu. Proběhne 5. 11. 2021 od 17.00 – 7. 11. 2021 do 16.00 ve vzdělávací místnost SPR Praha, Černá 13, Praha 1.
Upozorňujeme, že je nutné dodržet celou délku programu. Program je koncipován jako skupinový a je nutné jej absolvovat v celku. Pozdější zapojení nebo dřívější odchod účastníků působí rušivě.

Program:

Každý náhradní rodič by rád poslal do života dobře vychované dítě. Proč je to ve skutečnosti tak těžké? Děti v pěstounské péči mají za sebou všelijaká trápení a pak na základě toho různě "zlobí". Nestačí dětem jen rozumět, proč se chovají nevhodně. Je třeba jim vytvořit bezpečný svět a to také znamená, nastavit srozumitelné hranice ve výchově. Každé dítě je jiné, každý pěstoun je jiný... Během webináře se budeme bavit o tom, jak ušít "hranice ve výchově" na míru.

Časový harmonogram:

Pátek 17.00 - 20.00
Sobota 9.00 - 12.00, 13.00 - 19.00
Neděle 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00

Cena:

3960 Kč / 18 hodin vzdělávání (hradí organizace, se kterou má rodina uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče)

Podklady k platbě pro samoplátce:

Číslo účtu: 2700255345/2010
Variabilní symbol: 21111
Cena: 3960,- Kč
Do zprávy pro příjemce uveďte: vaše příjmení, víkend 5.-7.11.2021, Praha

Další informace a objednávky jiných organizací:

Mgr. Zora Knížková
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Černá 13/1705
110 00 Praha 1
knizkova@pestouni.cz
778 725 470
PřihláškaZpět