Klubové setkání: Notářská pomoc

Variabilní symbol: 21106

Typ akce: Seminář


Počet hodin vzdělávání: 3


Termín:

03.11.2021

Místo:

Anenská 10

Lektor: Mgr. Jana Pánková

Právnička, dlouhá léta pracovala v notářské kanceláři, nyní se věnuje mediační činnosti.

Kdy a kde

Vzdělávací místnost 2. patro, Anenská 10, Brno, od 9 hod.

Informace o programu

Základní informace ohledně dědických práv a zákona platném v ČR. Možnost klást otázky dle aktuálních potřeb.

Cena

Rodiny s dohodou u SPR: ZDARMA.
Rodiny s dohodou u jiné organizace: 660,- Kč za účastníka.

Další informace a objednávky jiných organizací:

Mgr. Hana Lukešová Bartáková
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Anenská 10, 602 00 Brno
+420 731 440 525
bartakova@pestouni.cz
PřihláškaZpět