Zrušeno: Klubové setkání: Návrat ke kořenům

Variabilní symbol: 21105

Typ akce: Klubové setkání


Počet hodin vzdělávání: 3


Termín:

01.12.2021

Místo:

Anenská 10, Brno

Lektor: Sylva Dvořáčková

Vedoucí Poradny Sdružení pěstounských rodin v Brně a dlouholetá pěstounka.

Kdy a kde

Vzdělávací místnost 2. patro, Anenská 10, Brno, od 9 hod.

Informace o programu

Uplynulé období pandemie nám dalo pocítit pocity ohrožení, izolace, obav o sebe i své nejbližší. Rodina a domov je tím bezpečným místem, kde vzájemné vztahy mají nejvyšší hodnotu. Můžeme navázat na velké dědictví rituálů, zvyků a zkušeností, které nám zanechali naši předkové. Můžeme najít cestu vystoupit z kruhu bezohledné spotřeby a hromadění nepotřebných věcí.

Cena

Rodiny s dohodou u SPR: ZDARMA.
Rodiny s dohodou u jiné organizace: 660,- Kč za účastníka.

Další informace a objednávky jiných organizací:

Mgr. Hana Lukešová Bartáková
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Anenská 10, 602 00 Brno
+420 731 440 525
bartakova@pestouni.cz
PřihláškaZpět