Klubové setkání: Témata pro občanskou poradnu

Variabilní symbol: 21103

Typ akce: Klubové setkání


Počet hodin vzdělávání: 3


Termín:

08.09.2021

Místo:

Anenská 10

Lektor: Bez lektora

Kdy a kde

Vzdělávací místnost ve 2. patře, Anenská 10, Brno, od 9 hod.

Informace o programu

Občanská poradna nabízí pomoc při orientaci v síti sociálních služeb a poskytuje poradenskou pomoc. Na občanskou poradnu je možné se obracet s tématy v následujících oblastech:
·bydlení
·rodina a mezilidské vztahy
·majetkoprávní vztahy a náhrady škody
·pracovně právní vztahy a zaměstnanost
·občanské soudní řízení
·sociální zabezpečení
·dluhová problematika
·ochrana spotřebitele
Více informací Vám poskytnou pracovníci z občanské poradny.

Cena

Rodiny s dohodou u SPR: ZDARMA.
Rodiny s dohodou u jiné organizace: 660,- Kč za účastníka.

Další informace a objednávky jiných organizací:

Mgr. Hana Lukešová Bartáková
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Anenská 10, 602 00 Brno
+420 731 440 525
bartakova@pestouni.cz
PřihláškaZpět