Webinář - Závislosti

Variabilní symbol: 21100

Typ akce: Seminář


Počet hodin vzdělávání: 3


Termín:

21.10.2021

Místo:

online prostředí Google Meets

Lektor: PhDr. Ludmila Boková

Od roku 2008 pracuje jako konzultantka Rodičovské linky a poskytuje také více než pět let supervizi, především v sociálních službách a ve školství. Má dlouhodobou praxi v práci s ohroženými rodinami (rodiny s dětmi s poruchami chování, rodiny ohrožené sociálním vyloučením), řadu let spolupracuje jako terapeutka a lektorka ve vzdělávání pěstounů s organizací Barevný svět dětí, která zajišťuje doprovázení pěstounských rodin.

Kdy a kde:

Dne 21. 10. 2021 od 16:00 do 19:00 hod.
Online prostředí Google Meets

Cena:

Rodiny s dohodou u SPR: ZDARMA.
Rodiny s dohodou u jiné organizace: 660,- Kč za účastníka.

Informace o programu:

* Jak se projevuje závislost?
* Jaká jsou rizika závislosti?
* Druhy závislostí (mobilní telefon, počítačové hry, drogy a další).

Další informace a objednávky jiných organizací:

Mgr. Lucie Baliharová
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Poradna náhradní rodinné péče
Houškova 25, 326 00 Plzeň
Email: baliharova@pestouni.cz
Tel.: 778 706 282
Dat. schránka: auuu8y3
Nelze se přihlásit.Zpět