Výchova dítěte v NRP

Variabilní symbol: 21099

Typ akce: Vícedenní seminář 18


Počet hodin vzdělávání: 18


Termín:

24.09.2021 - 26.09.2021

Místo:

Chlum u Třeboně - rekreační středisko Lesák

Lektor: Mgr. Zuzana Bláhová

Mgr. Zuzana Bláhová se v rámci své psychologické poradny kromě dospělých jednotlivců a párů věnuje především dětem a dospívajícím, rodičům a pěstounům. V přístupu ke svým klientům se opírá především o výcviky v dětské, rodinné a párové terapii, tzv. edukativní rodičovské terapii apod., ale také o zkušenosti získané během let působení v sociálních službách, mateřském centru, dětském domově, na úseku sociálně-právní ochrany dětí a v centru duševního zdraví Labyrint. www.zuzanablahova.cz/

Kdy a kde

rekreační středisko Lesák - Na Hejtmanské hrázi 244, 378 04 Chlum u Třeboně
www.lesak-chlum.cz/

Program a časový harmonogram

Jak porozumět dětem a dospívajícím? Jak jim pomáhat změnit své chování? Jak rozvíjet jejich zodpovědnost a spolupráci? Jak zhodnotit životní příběh a rodinnou konstelaci? Jak nastavit bezpečné prostředí? Existuje perfektní výchova? Jak výchova funguje? Tak, jak se mění celá společnost, mění se i život rodiny. Dříve nenapadnutelná autorita rodičů již není považována za danou a neměnnou.
Děti se dožadují svých práv ve škole, ve společnosti, ale i v rodině. Přitom plnění jejich povinností jim mnohdy tak snadno nejde. Společenský posun od tradiční autoritářské výchovy k výchově demokratické, založené na svobodě v rámci daných pravidel, klade na rodiče i učitele vysoké nároky. Přístup, který není založený na absolutním ovládání dítěte, ale na spolupráci, s sebou přináší řadu problémů, které rodiče ani učitelé často nedokážou snadno řešit, protože se v jejich dětství v rodině ani ve škole nevyskytovaly – vlastně ani nepřipadaly v úvahu. Máme podlehnout pocitu marnosti?
Společně promyslíme záludnosti výchovných postupů, komunikačních technik, nastavování a zavádění pravidel a řádu, nezapomeneme ani na aktuální vliv dlouhodobé plošné karantény, dáme prostor sdílení starostí a radostí s dětmi v této náročné době a nastartujeme vyladění situace ve prospěch dětí i Vás, pěstounů.
Časový harmonogram:
pátek 14.00 - 20.00
sobota 9.00 - 12.00 a 14.00 - 19.00
neděle 9.00 - 13.00

Program pro děti

Je určen pro děti, které jsou schopny účastnit se skupinového dětského programu. Individuální hlídání dětí není možno zajistit. Hlídání dětí, které se nemohou tohoto programu zúčastnit (nízký věk, handicap), zajišťují osoby pečující.
Program pro děti zajišťují lektorky a je přizpůsoben věku dítěte a jeho možnostem. Zahrnuje výtvarné, herní a sportovní aktivity, v případě příznivého počasí výlety a hry v okolí.
Prosíme, aby měly děti k dispozici batůžek, láhev na pití, sportovní oblečení a obuv a také vybavení do deště (nepromokavá obuv, pláštěnka).

Cena vzdělávání a cena programu pro děti

3960 Kč / 18 hodin vzdělávání (hradí organizace, se kterou má rodina uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče)
1800 za jedno dítě/18 hodin programu pro děti

Cena ubytování s plnou penzí

Cena bude upřesněna

Ubytování a stravování

Ubytování je zajištěno v hotelu Lesák a Hokejka v Chlumu u Třeboně.
Zajištěna je plná penze v restauraci hotelu počínaje pátečním obědem (příjezd do 12:00) a konče obědem v neděli. Pro děti budou připraveny svačiny. Pitný režim zajišťují pěstouni.

Storno podmínky

Storno podmínky
Přihláška je závazná. Odhlásit z pobytu se lze pouze z vážných důvodů.
Storno podmínky budou upřesněny.

Další informace a objednávky jiných organizací

Mgr. Tereza Poštová
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Na Sadech 29, 370 01 České Budějovice
+420 770 194 931
postova@pestouni.cz
PřihláškaZpět