Efektivní komunikace

Variabilní symbol: 21062

Typ akce: Seminář


Počet hodin vzdělávání: 6


Termín:

08.10.2021

Místo:

Dům u Beránka, Krajinská 35, České Budějovice

Lektor: Doc. Markéta Elich

Doc. Markéta Elich vystudovala obor Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré osoby na Zdravotně sociální fakultě JU a Arteterapii na Pedagogické fakultě JU, vyučuje na Pedagogické fakultě Ju a Teologické fakultě v Českých Budějovicích. Je členkou České arteterapeutické asociace, Mezinárodní vědecké rady Hnutí R - České Budějovice, konzultační skupiny při Asociaci vzdělavatelů v sociální práci. Spolupracuje s programem Varianty organizace Člověk v tísni. V současné době je na rodičovské dovolené. www.tf.jcu.cz/o-fakulte/katedry-a-oddeleni/katedra-etiky-psychologie-a-charitativni-prace/li

Kdy a kde

8.10.2021
Dům u Beránka, Krajinská 35, České Budějovice
8.00 - 15.00

Program

Při společném setkání se dozvíme o stylech komunikace, naučíme se jednotlivé typy identifikovat a reagovat na ně. Osvojíme si principy efektivní komunikace s cílem "win - win" - profitu pro obě strany. Můžeme se dotknout i cílené zpětné vazby a rozhovorů pracujících s motivací.

Cena

pro rodiny s dohodou se SPR – zdarma
pro rodiny, které mají uzavřeny dohodu s jinou organizací – 1320 Kč

Storno podmínky

Ze semináře je nutné se odhlásit nejpozději 3 dny před konáním akce.

Další informace a objednávky jiných organizací

Mgr. Tereza Poštová
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Na Sadech 29, 370 01 České Budějovice
+420 770 194 931
postova@pestouni.cz
PřihláškaZpět