Jak ochránit své dítě

Variabilní symbol: 21057

Typ akce: Vícedenní seminář 24


Počet hodin vzdělávání: 24


Termín:

17.09.2021 - 19.09.2021

Místo:

Šafránkův mlýn, Drahonín

Lektor: Mgr. Darina Rájová

Vzdělání: Fakulta humanitních studií Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – sociální pedagogika, DPS učitelství pro SŠ. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně – speciální pedagogika, etopedie, Kurz pracovníka v canisterapii. ADCR - expresivní přístupy při práci se skupinou. Sebezkušenostní psychodynamicky orientovaný výcvik KVP I a KVP II. Pracovala jako koordinátorka dobrovolnického centra, redaktorka odborného časopisu, vedoucí sociálně aktivizačních služeb, vychovatelka v diagnostickém ústavu, učitelka na střední škole, nyní pracuje ve středisku výchovné péče jako etopedka a lektorka v problematice výchovy dětí. Stála u formování moderní zooterapie v ČR a tuto metodu aktivně využívá. Dlouhodobě se zaměřuje na práci se skupinami.

Program

Nebezpečí sociálních sítích a počítačových her
Problematika závislostí na návykových látkách
Rodina a škola v post-covidové době

Co dnes děti ohrožuje a co můžeme dělat abychom své děti ochránili? Umíme včas rozpoznat, že se naše dítě řítí do nebezpečí? Kam se můžeme obrátit o pomoc?
Přijďte si popovídat a sdílet vlastní zkušenosti, zážitky, názory i starosti s ostatními rodiči. Nejste v tom sami. Na kurzu se seznámíte s novými poznatky z psychologie a pedagogiky. Nabídnu vám nové pohledy a vlastní zkušenosti ze své praxe s rodinami s dětmi. Těšit se můžete na společně strávený čas - sdílení, interaktivní přednášky, workshopy pro rodiče, návštěvu exussera ( bývalého uživatele drog) a v neposlední řadě aktivity pro rodiče a dětmi s využitím metody zooterapie.

Zaměření

Zaměřeno na příbuzenskou pěstounskou péči.

Kdy a kde

Upozorňujeme, že je nutné dodržet celou délku programu a pobytu. Program je koncipován jako skupinový a je nezbytné jej absolvovat v celku. Pozdější příjezd nebo dřívější odjezd účastníků působí rušivě.
Začátek programu: pátek, od 10:00 hod. (začíná program)
Konec programu: neděle, v odpoledních hodinách
www.safrankuvmlyn.cz/

Program pro děti

Je určen pro děti od 3 let věku, které jsou schopny účastnit se skupinového dětského programu. Individuální hlídání dětí není možno zajistit.
Program pro děti zajišťují lektoři, je přizpůsoben věku dítěte a jeho možnostem.
Prosíme, aby děti, které se budou účastnit dětského programu, měly k dispozici batůžek, láhev na pití, sportovní oblečení a obuv, dále vybavení do deště (nepromokavá obuv, pláštěnka).

Ubytování

- ubytování ve 2 - 8 lůžkových pokojích
- každý pokoj je vybaven svým sociálním zařízením

Stravování

Zajištěna je plná penze (počínaje pátečním obědem a konče obědem v neděli). Pro děti je zajištěno také pití a svačiny.

Cena (vzdělávání a pobyt)

Cena vzdělávání: 5280 Kč
Cena za pobyt pro dospělého: 2400 Kč
Cena pro dítě od 12 let: 2400 Kč
Cena z pobyt pro dítě: 2000 Kč

Cenu ubytování, vzdělávání a stravy nehradí rodiny s uzavřenou dohodou SPR.

Partner pěstouna s uzavřenou dohodou SPR a jiná osoba blízká – hradí ubytování a stravu.

Cena dětského programu

2400 Kč / 1 dítě / 24 hodin
Nehradí rodiny s uzavřenou dohodou se SPR

Cena pro rodiny s uzavřenou dohodou SRP

Dospělý: 200 Kč
Dítě: 100 Kč

Tento poplatek je třeba uhradit co nejdříve od doručení faktury. Jak zaplatit poplatek: informace o platbě budou zaslány mailem. Číslo účtu: 2700255345/2010 (Fio banka)

Storno podmínky:


Pěstouni s dohodou:
Z vícedenního semináře je možné se odhlásit 7 dní před konáním akce bez účtování storno poplatku. Při odhlášení méně než 7 dní před konáním akce nebude navrácen příspěvek na stravování.

Covid opatření

Zároveň bychom Vás chtěli požádat o dodržení aktuálního nastavení pracovních skupinových akcí, na kterých je potřeba mít po celou dobu zajištěnou ochranu dýchacích cest s účinností alespoň 94 % (bez výdechového ventilu), jde např. o respirátory FFP2 či nanoroušky, které budou zakrývat ústa i nos. Dále je třeba před vstupem na seminář prokázat:
• absolvování PCR testu v posledních 7 dnech,
• absolvování POC antigenního testu v posledních 72 hodinách,
• mít laboratorně potvrzené prodělání onemocnění covid-19, které není starší jak 180 dní,
• mít alespoň 14 dní od aplikace druhé dávky u dvoudávkové vakcíny,
• u jednodávkové vakcíny musí od očkování uplynout alespoň 14 dní.

Děti se musí testovat od 6 let Děti se musí testovat od 6 let (testování ze školy pro pobyt neplatí, jelikož nejsme ustálená skupina).

Kontaktní osoba

Mgr. Hana Lukešová Bartáková
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Anenská 10, 602 00 Brno
+420 731 440 525
bartakova@pestouni.cz
Nelze se přihlásit.Zpět