Zpětná vazba u dětí

Variabilní symbol: 21055

Typ akce: Vícedenní seminář 18


Počet hodin vzdělávání: 18


Termín:

30.07.2021 - 01.08.2021

Místo:

Bystré

Lektor: Mgr. Petr Vaněk

Motto: "Když chceš postavit loď, nemusíš nahánět chlapce, aby připravili dřevo a nemusíš jim rozdělovat práci. Stačí, když v nich probudíš touhu po nekonečném moři"/ A.de Saint Exupery. Vystudoval psychologii, absolvoval další vzdělání v gestalt psychoterapii, zážitkové pedagogice a koučinku. Věnuje se oblasti osobnostního rozvoje. Při své práci psychoterapeuta a kouče se setkává jak s dospělými, tak s dětmi. Baví ho hledat cesty, jak podporovat přirozené učení dětí ve školách a při jejich rozvoji v rodinném prostředí. Pracoval v pedagogicko-psychologické poradně, nyní působí na více školách jako školní psycholog. Semináře pro pěstouny vede již řadu let.

Program

Zpětná vazba je mocný nástroj výchovy. Každý z nás si ze svého dětství pamatuje, jak nás dokázalo hodnocení a zpětná vazba rodiče nebo učitele povzbudit a dodat nám odvahu, nebo naopak odvahu a sebevědomí vzít.
Jak dávat dítěti takovou zpětnou vazbu, která u něj může rozvíjet vnitřní motivaci a schopnost sebereflexe?
Rád bych ses Vámi zaměřil na Vaše zkušenosti s dáváním zpětné vazby dětem, co se Vám osvědčilo a co naopak nedoporučujete.

Zaměření

Zaměřeno na klasickou pěstounskou péči.

Kdy a kde

Upozorňujeme, že je nutné dodržet celou délku programu a pobytu. Program je koncipován jako skupinový a je nezbytné jej absolvovat v celku. Pozdější příjezd nebo dřívější odjezd účastníků působí rušivě.
Začátek programu: pátek, od 14:00 hod. (začíná program)
Konec programu: neděle, v odpoledních hodinách

Program pro děti

Je určen pro děti od 3 let věku, které jsou schopny účastnit se skupinového dětského programu. Individuální hlídání dětí není možno zajistit.
Program pro děti zajišťují lektoři, je přizpůsoben věku dítěte a jeho možnostem.
Prosíme, aby děti, které se budou účastnit dětského programu, měly k dispozici batůžek, láhev na pití, sportovní oblečení a obuv, dále vybavení do deště (nepromokavá obuv, pláštěnka).

Stravování

Zajištěna je plná penze (počínaje páteční večeří a konče obědem v neděli). Pro děti je zajištěno také pití a svačiny.

Cena (vzdělávání a pobyt)

Cena vzdělávání: 3 960 Kč
Ubytování a strava:
Dospělí 2400 Kč
Dítě nad 12 let 2400 Kč
Dítě od 3 - 12 let 1800 Kč
Dítě do 3 let zdarma.


Cenu ubytování, vzdělávání a stravy nehradí rodiny s uzavřenou dohodou SPR.

Partner pěstouna s uzavřenou dohodou SPR a jiná osoba blízká – hradí ubytování a stravu.

Cena dětského programu

1 800 Kč / 1 dítě / 18 hodin
Nehradí rodiny s uzavřenou dohodou se SPR

Cena pro rodiny s uzavřenou dohodou SRP

Dospělý: 200 Kč
Dítě: 100 Kč

Tento poplatek je třeba uhradit co nejdříve od doručení faktury. Jak zaplatit poplatek: informace o platbě budou zaslány mailem. Číslo účtu: 2700255345/2010 (Fio banka)

Storno podmínky:


Pěstouni s dohodou:
Z vícedenního semináře je možné se odhlásit 7 dní před konáním akce bez účtování storno poplatku. Při odhlášení méně než 7 dní před konáním akce nebude navrácen příspěvek na stravování.

Covid opatření

Ubytování a pokyny:
Poskytovat ubytovací služby je možné všem, kteří nemají žádné příznaky onemocnění covid-19 a prokáží, že splňují jednu z následujících podmínek (toto neplatí pro děti do 6 let):

Nemá žádné příznaky onemocnění a splňuje jednu z následujících podmínek:
i) absolvoval nejdéle před 7 dny PCR test s negativním výsledkem
ii) absolvoval nejdéle před 72 hodinami antigenní test na veřejném odběrovém místě s negativním výsledkem
iii) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo: od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní,
- od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní,
- má národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané v úředním jazyce členského státu Evropské unie nebo v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice
iv) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula doba izolace a od prvního pozitivního antigenního nebo PCR testu neuplynulo více než 180 dní.
Prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami samotest s negativním výsledkem.
Doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení jeho zákonného zástupce, že ve škole absolvoval nejdéle před 72 hodinami samotest s negativním výsledkem.

Nošení respirátoru dle vládního nařízení.

Kontaktní osoba

Mgr. Hana Lukešová Bartáková
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Anenská 10, 602 00 Brno
+420 731 440 525
bartakova@pestouni.cz
Nelze se přihlásit.Zpět