Klubové setkání: Seznámení se světem psychosomatiky

Variabilní symbol: 21024

Typ akce: Klubové setkání


Počet hodin vzdělávání: 2


Termín:

08.12.2021

Místo:

Vzdělávací místnost SPR Praha, Černá 13/1705, Praha 1

Lektor: PhDr. Alena Michalová

PhDr. Alena Michalová je klinický psycholog a vedoucí pracoviště SPR Praha.

Kdy a kde:

Ve středu 8. 12. 2021 od 9.00 do 11.00 ve vzdělávací místnosti SPR Praha, Černá 13, Praha 1.

Program:

Psychosomatika v medicíně představuje rozšíření omezeného pohledu na člověka pouze jako na biologický preparát, tělo. Ve snaze dosáhnout úzdravy člověka jako celku bere v potaz rovněž faktory sociální, psychologické i spirituální.

Cena:

Pro rodiny s dohodou se SPR – zdarma.
Pro rodiny, které mají uzavřeny dohodu s jinou organizací – 440 Kč.

Podklady k platbě pro samoplátce:

Číslo účtu: 2700255345/2010
Variabilní symbol: 21024
Cena: 440,- Kč
Do zprávy pro příjemce uveďte: vaše příjmení, vzdělávání 8.12.2021, Praha

Další informace a objednávky jiných organizací:

Mgr. Zora Knížková
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Černá 13/1705
110 00 Praha 1
knizkova@pestouni.cz
778 725 470
Nelze se přihlásit.Zpět