Seminář: Rizikové chování u dětí, práce s agresivitou

Variabilní symbol: 21023

Typ akce: Seminář


Počet hodin vzdělávání: 6


Termín:

20.11.2021

Místo:

Vzdělávací místnost SPR Praha, Černá 13/1705, Praha 1

Lektor: Mgr. Pavel Dosoudil

Mgr. Pavel Dosoudil vystudoval speciální pedagogiku. Po vysoké škole pracoval ve středisku výchovné péče, které pomáhal dětem s problémy v chování, jejich rodinám a školám. V současné době pracuje v Pražském centru primární prevence, kde je smyslem práce zlepšovat kvalitu služeb v oblasti primární prevence v Praze. Na částečný úvazek pracuje s klienty v rodinné poradně a v projektu Zvládání vzteku pro muže s násilným chováním v blízkých vztazích organizace LOM. Absolvoval terapeutický a supervizní výcvik. Více než deset let je zapojený jako lektor a supervizor v projektu MiŠ – Minimalizace šikany. Vzdělává zde především učitele v práci s problematikou šikany a pomáhá školám zavádět systémové změny v této oblasti.

Kdy a kde:

V sobotu 20. 11. 2021, 9.00 - 16.00, ve vzdělávací místnosti SPR Praha, Černá 13/1705, Praha 1.

Program:

Cílem semináře je seznámit se s ,ožnostmi práce s agresí a agresivitou na různých úrovních ohrožení dítěte. Účastníci se dozvědí, jaké jsou zákonitosti vzniku a vývoje rizikového chování a agresivního chování. Dozvědí se o možnostech práce s agresí podle toho, jak je dítě rozvojem problémového chování ohroženo. Budeme věnovat pozornost specifickým oblastem agrese – šikaně a domácímu násilí.
• Co je to rizikové chování, agrese, agresivita, jaké jsou teorie vzniku
• Úrovně práce s agresí: promotion, prevence, intervence
• Specifické druhy agrese – šikana, domácí násilí

Cena:

Pro rodiny s dohodou se SPR – zdarma.
Pro rodiny, které mají uzavřeny dohodu s jinou organizací – 1320,- Kč.

Podklady k platbě pro samoplátce:

Číslo účtu: 2700255345/2010
Variabilní symbol: 21023
Cena: 1320,- Kč
Do zprávy pro příjemce uveďte: vaše příjmení, seminář 20.11.2021, Praha

Další informace a objednávky jiných organizací:

Mgr. Zora Knížková
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Černá 13/1705
110 00 Praha 1
knizkova@pestouni.cz
778 725 470
PřihláškaZpět