Webinář: Šikana ve škole, jak ji poznat a co dělat

Variabilní symbol: 21022

Typ akce: Seminář


Počet hodin vzdělávání: 2


Termín:

10.11.2021

Místo:

online seminář v prostředí Google Meet

Lektor: Mgr. Pavel Dosoudil

Mgr. Pavel Dosoudil vystudoval speciální pedagogiku. Po vysoké škole pracoval ve středisku výchovné péče, které pomáhal dětem s problémy v chování, jejich rodinám a školám. V současné době pracuje v Pražském centru primární prevence, kde je smyslem práce zlepšovat kvalitu služeb v oblasti primární prevence v Praze. Na částečný úvazek pracuje s klienty v rodinné poradně a v projektu Zvládání vzteku pro muže s násilným chováním v blízkých vztazích organizace LOM. Absolvoval terapeutický a supervizní výcvik. Více než deset let je zapojený jako lektor a supervizor v projektu MiŠ – Minimalizace šikany. Vzdělává zde především učitele v práci s problematikou šikany a pomáhá školám zavádět systémové změny v této oblasti.

Kdy a kde:

Ve středu 10. 11. 2021, 16.00 - 18.00.

Program:

Během webináře budeme hovořit o tom co je to šikana a jaké mohou být role dětí v šikaně, dozvíme se co dělat, když je dítě do šikany nějak zapojeno a jakým způsobem s dětmi mluvit, příp. čemu je učit. Seznámíme se s náměty pro řešení šikany se školou v (co chtít, co nechat na škole, apod.) a s některými paradoxními jevy v šikanování, u kterých mohou být běžné způsoby řešení šikany i kontraproduktivní.

Informace pro účastníky:

Pro účast na webináři budete potřebovat počítač s webovou kamerou, mikrofonem či sluchátky a dobré připojení na wifi. Webinář bude probíhat v prostředí Google Meet. Pro připojení použijte odkaz v emailu, který bude přihlášeným pěstounům zaslán před konáním webináře.
Dva pěstouni připojení z jednoho počítače se pro účely míst na webináři počítají jako jedno obsazené místo. Připojte tedy při přihlašování partnerů do přihlášky v poznámce informaci o tom, zda se zúčastníte na společném počítači nebo každý na jiném.

Cena:

Pro rodiny s dohodou se SPR – zdarma.
Pro rodiny, které mají uzavřeny dohodu s jinou organizací – 440,- Kč.

Podklady k platbě pro samoplátce:

Číslo účtu: 2700255345/2010
Variabilní symbol: 21022
Cena: 440,- Kč
Do zprávy pro příjemce uveďte: vaše příjmení, webinář 10.11.2021, Praha

Další informace a objednávky jiných organizací:

Mgr. Zora Knížková
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Černá 13/1705
110 00 Praha 1
knizkova@pestouni.cz
778 725 470
Nelze se přihlásit.Zpět