Seminář: Finance v běžném i pracovním životě

Variabilní symbol: 21021

Typ akce: Seminář


Počet hodin vzdělávání: 3


Termín:

23.10.2021

Místo:

Vzdělávací místnost SPR Praha, Černá 13/1705, Praha 1

Lektor: JUDr. Alena Doubková

JUDr. Alena Doubková je právničkou a lektorkou obecně prospěšné společnosti Poradna při finanční tísni v Praze.

Kdy a kde:

V sobotu 23. 10. 2021, 9.00 - 12.00, ve vzdělávací místnosti SPR Praha, Černá 13/1705, Praha 1.

Program:

Seminář o financích v našem životě, o rizicích různých finančních závazků, o práci s dluhy a možnostech jejich řešení.

Cena:

Pro rodiny s dohodou se SPR – zdarma.
Pro rodiny, které mají uzavřeny dohodu s jinou organizací – 660,- Kč.

Podklady k platbě pro samoplátce:

Číslo účtu: 2700255345/2010
Variabilní symbol: 21021
Cena: 660,- Kč
Do zprávy pro příjemce uveďte: vaše příjmení, seminář 23.10.2021, Praha

Další informace a objednávky jiných organizací:

Mgr. Zora Knížková
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Černá 13/1705
110 00 Praha 1
knizkova@pestouni.cz
778 725 470
PřihláškaZpět