Klubové setkání: Pohádky a příběhy pro děti

Variabilní symbol: 21020

Typ akce: Klubové setkání


Počet hodin vzdělávání: 2


Termín:

13.10.2021

Místo:

Vzdělávací místnost SPR Praha, Černá 13/1705, Praha 1

Lektor: Mgr. Marie Šindelková

Mgr. Marie Šindelková je sociální pracovnicí SPR Praha. Pracovní život začala v památkové péči jako kastelánka na hradech Hukvaldy a později Křivoklát. Šlo o splněný sen, který vznikl v dětství nad knihami pověstí z hradů, zámků a tvrzí Heleny Lisické. Její nasměrování změnila zásadní událost v životě. Ke dvěma synům přijala pěstounské dítě, vystudovala obor pastorační a sociální práce a v pokračujícím studiu obor Diakonika na Evangelické teologické fakultě UK. Nyní pracuje v poradně SPR Praha a absolvuje výcvik v systemických konstelacích.

Kdy a kde:

Ve středu 13. 10. 2021 od 9.00 do 11.00 ve vzdělávací místnosti SPR Praha, Černá 13, Praha 1.

Program:

Příběhy a pohádky jsou nedílnou součástí lidského života. Jsou založeny na fantastickém základě, dotýkají se základních lidských tužeb a znázorňují obecné životní principy a pravdy.
Funkcí pohádek je vnést do světa, který děti obklopuje a zdá se jim chaotický a nesrozumitelný, smysl a řád. Pomáhají rozlišit dobro a zlo a posilují víru ve vítězství dobra.

Cena:

Pro rodiny s dohodou se SPR – zdarma.
Pro rodiny, které mají uzavřeny dohodu s jinou organizací – 440 Kč.

Podklady k platbě pro samoplátce:

Číslo účtu: 2700255345/2010
Variabilní symbol: 21020
Cena: 440,- Kč
Do zprávy pro příjemce uveďte: vaše příjmení, vzdělávání 13.10.2021, Praha

Další informace a objednávky jiných organizací:

Mgr. Zora Knížková
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Černá 13/1705
110 00 Praha 1
knizkova@pestouni.cz
778 725 470
PřihláškaZpět