Vzdělávací víkend bez pobytu: Péče o sebe

Variabilní symbol: 21019

Typ akce: Vícedenní seminář 18


Počet hodin vzdělávání: 18


Termín:

08.10.2021 - 10.10.2021

Místo:

Vzdělávací místnost SPR Praha, Černá 13/1705, Praha 1

Lektor: Více lektorů

Kdy a kde:

Víkend je bez pobytu. Proběhne 8. 10. 2021 od 17.00 – 10. 10. 2021 do 16.00 ve vzdělávací místnost SPR Praha, Černá 13, Praha 1.
Upozorňujeme, že je nutné dodržet celou délku programu. Program je koncipován jako skupinový a je nutné jej absolvovat v celku. Pozdější zapojení nebo dřívější odchod účastníků působí rušivě.

Program a časový harmonogram:

Pátek 17.00 - 20.00 - Seznámení se světem psychosomatiky, PhDr. A. Michalová
Sobota 9.00 - 12.00 - Jak reagovat v krizových situacích, Mgr. Michaela Kopečková
Sobota 13.00 - 19.00 - Práce se stresem psychicky i fyzicky, Simona Sadilová
Neděle 9.00 - 12.00 - Posilování sebevědomí a sebehodnocení, Bc. Jana Frantíková
Neděle 13.00 - 16.00 - Netradiční vaření - ukázky a ochutnávky, Markéta Mikušíková

PhDr. Alena Michalová

PhDr. Alena Michalová je klinický psycholog a vedoucí pracoviště SPR Praha. Psychosomatika v medicíně představuje rozšíření omezeného pohledu na člověka pouze jako na biologický preparát, tělo. Ve snaze dosáhnout úzdravy člověka jako celku bere v potaz rovněž faktory sociální, psychologické i spirituální.

Mgr. Michaela Kopečková

Mgr. Michaela Kopečková je terapeutka, krizová pracovnice a zástupce vedoucího SOS centra Diakonie ČCE v Praze (https://www.soscentrum.cz/). Cílem semináře bude dozvědět se něco víc o tom, jak je vhodné reagovat ve velmi vypjatých, překvapivých a krizových situacích, abychom tyto situace s ohledem na prožívání, psychické zdraví a stabilitu naši i našich dětí co nejlépe zvládli.

Simona Sadilová

V soukromé praxi nabízí Simona Sadilová konzultace a doprovázení klientům, kteří chtějí aktivně měnit svůj život k lepšímu a masáže těm, kteří potřebují obnovení sil a péči. Vychází z principů na tělo orientované biodynamické psychoterapie, v níž absolvovala pětiletý výcvik. Má také více než desetiletou praxi z denního stacionáře s klienty s mentálním handicapem, kde mimo jiné vedla taneční skupinu. Tanec je jejím vydatným zdrojem. Je přes 30 let vdaná a má 3 dospělé dcery. (https://www.body-psychoterapie.eu/)
Čas během semináře věnujeme sobě, svým potřebám a svým pocitům, tak jak je zažíváme aktuálně i dlouhodobě. Dovolíme si být laskaví sami k sobě a pozorní k našemu tělu, abychom mu dopřáli, co potřebuje. Zažijeme a osvojíme si malá praktická cvičení pro každodenní osvěžení a zvládání stresu. Svobodně prozkoumáme svou kapacitu a hranice svých možností. Uvědomíme si své vnější zdroje, jež nám mohou být oporou a objevíme své vnitřní zdroje, která nám budou dodávat sílu v běžných i náročnějších situacích.

Bc. Jana Frantíková

Jana Frantíková je maminka a pěstounka 12 dětí. Řadu let pracuje v neziskové organizaci, kde doprovází pěstounské rodiny. Jde životem s důvěrou, že příběhy dětí mají dobré konce, byť mnohdy jinak dobré, než bychom si naplánovali.

Markéta Mikušíková

Markéta Mikušíková před 20 lety přesídlila s manželem z města do Skryjí nad řekou Berounkou. Zde si společně vyzkoušeli rekonstrukci stodoly, roubenky, stavbu slaměného domu pro rodiče, chov ovcí, pěstování vlastní zeleniny, "výchovu" dětí :-). Pořádají kurzy kosení, přírodního stavitelství, práce se dřevem, vaření, a další. (www.vianatura.cz)
Během semináře se dozvíme jak to, co jíme, ovlivňuje naše chování, proč je velmi důležité omezit cukr a vařit ze sezónních základních surovin, jak nedogmaticky připravovat jídlo, aby byli všichni v rodině spokojeni a ochutnáme několik rostlinných, nejen svátečních, dobrot.

Cena vzdělávání:

3960 Kč / 18 hodin vzdělávání (hradí organizace, se kterou má rodina uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče)

Podklady k platbě pro samoplátce:

Číslo účtu: 2700255345/2010
Variabilní symbol: 21019
Cena: 3960,- Kč
Do zprávy pro příjemce uveďte: vaše příjmení, víkend 8.-10.10.2021, Praha

Další informace a objednávky jiných organizací:

Mgr. Zora Knížková
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Černá 13/1705
110 00 Praha 1
knizkova@pestouni.cz
778 725 470
PřihláškaZpět