Seminář: Konflikty a jejich řešení

Variabilní symbol: 21018

Typ akce: Seminář


Počet hodin vzdělávání: 6


Termín:

18.09.2021

Místo:

Lektor: Andrea Hášová

Andrea Hášová je koučka, facilitátorka, lektorka, terapeutka. A taky věčná studentka změny a konfliktů. V současné době pracuje v rámci rozvojového a terapeutického centra Po Poli, jehož je jednatelkou a zároveň zde realizuje individuální konzultace a koučování, terapii, vede workshopy a semináře, facilituje skupinová setkání či porady. Fascinuje jí téma skupinové dynamiky, facilitace a koučování týmů či skupin, hledání překážek a limitů, které brání týmům plně realizovat jejich potenciál a sílu. V rámci svého přístupu využívá procesově-orientovanou psychologii, která vnímá i náročné a nepříjemné zážitky jako potenciálně smysluplné. Věří, že v těchto zážitcích můžeme najít jádro řešení pro náš život, práci či vztahy. Jejím cílem je vnímat celistvost každého člověka a podporovat ho ve směru, kterým má tendenci přirozeně jít.

Kdy a kde:

V sobotu 18. 9. 2021, 9.00 - 16.00, ve vzdělávací místnosti SPR Praha, Černá 13/1705, Praha 1.

Program:

V našem každodenním životě obvykle pro konflikty nemusíme chodit příliš daleko. Jako jednotlivci, páry, rodiny či různé skupiny jsme obklopeni viditelnými či skrytými momenty napětí, trpíme jimi a obvykle se snažíme je mít co nejrychleji za sebou. Pokud se je tedy nesnažíme ignorovat z obavy, že to špatně dopadne. A nebo se v nich nekonečně cyklíme a vytváříme čím dál tím víc zranění. Velmi zřídka však studujeme konflikt, abychom našli něco užitečného, k čemu by to vlastně mohlo být dobré.

Cílem tohoto kurzu je naučit se vědomě vstoupit do konfliktu, vytvořit kontakt a prohloubit vztahy skrze rušivé momenty, které se mezi lidmi nevyhnutně objeví. A mít zájem nejen o vyjádření své strany a pozice, ale zároveň mít snahu o porozumění druhé strany, alespoň trochu. Snažíme se využít kreativitu metod Procesově orientované práce pro rozšíření vlastního světonázoru (často zúženého) o různorodost a jinakost druhé strany.

Konflikt je vlastně první krokem na cestě k vyřešení selhání v komunikaci, které nastalo. Nebo taky by se dalo říct, že je to pokus o nový způsob vztahování se. V rámci kurzu se seznámíme s řadou intervencí, které umožní jak eskalaci, tak de-eskalaci problémů či hádek, s cílem přinést řešení. Pokud chcete z kurzu co nejvíce vytěžit, přineste si s sebou několik skutečných konfliktů z nedávné doby. Budeme experimentovat s jednotlivými intervencemi a testovat je na sobě, svých osobních vztazích, či vztazích s dětmi či v rodině.

Cena:

Pro rodiny s dohodou se SPR – zdarma.
Pro rodiny, které mají uzavřeny dohodu s jinou organizací – 1320,- Kč.

Podklady k platbě pro samoplátce:

Číslo účtu: 2700255345/2010
Variabilní symbol: 21018
Cena: 1320,- Kč
Do zprávy pro příjemce uveďte: vaše příjmení, seminář 18.9.2021, Praha

Další informace a objednávky jiných organizací:

Mgr. Zora Knížková
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Černá 13/1705
110 00 Praha 1
knizkova@pestouni.cz
778 725 470
PřihláškaZpět