Klubové setkání: Drobné hry v rodině

Variabilní symbol: 21016

Typ akce: Klubové setkání


Počet hodin vzdělávání: 2


Termín:

15.09.2021

Místo:

Vzdělávací místnost SPR Praha, Černá 13/1705, Praha 1

Lektor: Mgr. Barbora Závorová Čížková

Mgr. Barbora Čížková je sociální pracovnicí SPR Praha. Dříve pracovala mimo jiné také jako lektorka v lesní školce, kde se intenzivně věnovala práci s dětmi a má proto v tomto oboru řadu zkušeností.

Kdy a kde:

Ve středu 15. 9. 2021 od 9.00 do 11.00 ve vzdělávací místnosti SPR Praha, Černá 13, Praha 1.

Program:

Hraní nám může dávat naději. Chvíle sdílené radosti a potěšení posilují pouto mezi pěstounem a dítětem. Díky tomu se i náročné chvíle nezdají tak beznadějné. Skrze hry můžete dítěti pomoct se uvolnit a skutečně být dítětem.

Cena:

Pro rodiny s dohodou se SPR – zdarma.
Pro rodiny, které mají uzavřeny dohodu s jinou organizací – 440 Kč.

Další informace a objednávky jiných organizací:

Mgr. Zora Knížková
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Černá 13/1705
110 00 Praha 1
knizkova@pestouni.cz
778 725 470
Nelze se přihlásit.Zpět