Práce s emocemi u dětí

Variabilní symbol: 20111

Typ akce: Vícedenní seminář 24


Počet hodin vzdělávání: 24


Termín:

13.11.2020 - 15.11.2020

Místo:

Bystřice pod Hostýnem

Lektor: Mgr. Petr Vaněk

Motto: "Když chceš postavit loď, nemusíš nahánět chlapce, aby připravili dřevo a nemusíš jim rozdělovat práci. Stačí, když v nich probudíš touhu po nekonečném moři"/ A.de Saint Exupery. Vystudoval psychologii, absolvoval další vzdělání v gestalt psychoterapii, zážitkové pedagogice a koučinku. Věnuje se oblasti osobnostního rozvoje. Při své práci psychoterapeuta a kouče se setkává jak s dospělými, tak s dětmi. Baví ho hledat cesty, jak podporovat přirozené učení dětí ve školách a při jejich rozvoji v rodinném prostředí. Pracoval v pedagogicko-psychologické poradně, nyní působí na více školách jako školní psycholog. Semináře pro pěstouny vede již řadu let.

Zaměření

Zaměřeno na příbuzenskou pěstounskou péči.

Téma vzdělávání

Kdy a kde

Vícedenní seminář se uskuteční v rekreačním středisku Sola Gratia.
Upozorňujeme, že je nutné dodržet celou délku programu a pobytu. Program je koncipován jako skupinový a je nezbytné jej absolvovat v celku. Pozdější příjezd nebo dřívější odjezd účastníků působí rušivě.
Začátek programu: pátek, od 10:00 hod.
Konec programu: neděle, v odpoledních hodinách

Program pro děti

Je určen pro děti od 3 let věku, které jsou schopny účastnit se skupinového dětského programu. Individuální hlídání dětí není možno zajistit.
Program pro děti zajišťují lektoři, je přizpůsoben věku dítěte a jeho možnostem.
Prosíme, aby děti, které se budou účastnit dětského programu, měly k dispozici batůžek, láhev na pití, sportovní oblečení a obuv, dále vybavení do deště (nepromokavá obuv, pláštěnka).

Ubytování

- ubytování ve 2 - 8 lůžkových pokojích
- rekreační středisko se nachází pod významným moravským poutním místem Svatý Hostýn
- tvoří ho několik budov a rozsáhlý lesopark s velkým množstvím vzácných stromů

Stravování

Zajištěna je plná penze v jídelně rekreačního střediska počínaje pátečním obědem a konče obědem v neděli. Pro děti je zajištěno také pití a svačiny.

Cena vzdělávání

5.280 Kč / 24 hodin vzdělávání
Nehradí rodiny s uzavřenou dohodou se SPR.

Cena dětského programu

1. 920 Kč / 1 dítě / 24 hodin
Nehradí rodiny s uzavřenou dohodou se SPR

Příspěvek pro rodiny s uzavřenou dohodou se SPR

Dospělý: 200 Kč/den
Dítě: 100 Kč/den

Tento poplatek je třeba uhradit nejpozději měsíc před konáním akce na číslo účtu SPR.

Další informace

V případě dotazů se prosím obracejte na Romanu Gerátovou, tel. 727 903 528 nebo geratova@pestouni.cz
PřihláškaZpět