Geny versus výchova

Variabilní symbol: 20109

Typ akce: Klubové setkání


Počet hodin vzdělávání: 4


Termín:

04.11.2020

Místo:

Kroměříž - Arcibiskupské gymnázium, Pilařova 3

Lektor: RNDr. Miloslava Striová

RNDr. Miloslava Striová vystudovala odbornou matematiku se zaměřením na statistiku, po ukončení studií pracovala jako programátorka. Své profesní zaměření však opustila a nyní se stará o děti, které s manželem přijali do náhradní rodinné péče. S manželem Kamilem adoptovali tři děti a dalších pět přijali do pěstounské péče. U jednoho přijatého dítěte se projevila závažná forma autismu. Díky zázemí manžela a přijatých dětí se v současné době zapojuje do aktivit neziskových organizací působících v oblasti náhradní rodinné péče, zaměřuje se na medializaci náhradní rodinné péče a života s handicapovaným dítětem. Od září 2016 pracuje ve Sdružení pěstounských rodin jako sociální pracovnice.

Kdy a kde

Středa, 4.11.2020 od 8:30 do 12:30 hodin
Kroměříž - Arcibiskupské gymnázium(Pilařova 3)

Cena

pro rodiny s dohodou se SPR – zdarma
pro rodiny, které mají uzavřeny dohodu s jinou organizací – 880 Kč
PřihláškaZpět