Jak pomáhat dětem překonávat těžkosti II.

Variabilní symbol: 20106

Typ akce: Vícedenní seminář 18


Počet hodin vzdělávání: 18


Termín:

06.11.2020 - 08.11.2020

Místo:

Vzdělávací místnost SPR Praha, Černá 13/1705, Praha 1

Lektor: Mgr. Martina Vančáková

Psycholožka, pěstounka a rodinná poradkyně, je maminkou čtyř dětí, z nichž dvě romské má v dlouhodobé pěstounské péči. Vystudovala psychologii na Univerzitě Karlově, kde studovala také obor romština/romistika u prof. Mileny Hübschmannové. Náhradní rodinné péči se věnuje již od dob studií, od r. 2004 již pracuje výhradně v této oblasti. Má zkušenosti v přímé práci (poradenství) s klientskými rodinami, v současnosti spolupracuje s více organizacemi v oblasti vzdělávání náhradních rodin. Připravuje besedy, workshopy a zážitkové aktivity pro pěstouny a jejich rodiny, přednáší odborné i široké veřejnosti, v několika krajích ČR se účastní příprav budoucích pěstounů a osvojitelů. Založila a vede projekt Naše romské dítě s celorepublikovou působností, který zážitkovou formou pracuje s tématem identity etnicky odlišných dětí v NRP.

Kdy a kde:

Víkend je bez pobytu. Proběhne 6. 11. 2020 od odpoledních hodin – 8. 11. 2020 do odpoledních hodin ve vzdělávací místnost SPR Praha, Černá 13, Praha 1.
Upozorňujeme, že je nutné dodržet celou délku programu a pobytu. Program je koncipován jako skupinový a je nutné jej absolvovat v celku. Pozdější zapojení nebo dřívější odchod účastníků působí rušivě.

Program:

Děti, jejichž start do života nebyl jednoduchý, mívají specifické obtíže ve vztazích i v chování. Mohou mít nejisté citové vazby, sníženou sebedůvěru a nedůvěřovat ani okolnímu světu. V jejich chování se pak často objevuje hyperaktivita, poruchy pozornosti a učení, mohou mít problémy s respektováním hranic druhých lidí, hůře prožívat a rozlišovat emoce, objevuje se agresivita, sebepoškozování, promiskuita či jiné poruchy chování.
Proč běžné rodičovské zkušenosti v pěstounské rodině často nestačí? Co stojí za problematickým chováním našich dětí? Jaké postupy ve výchově mohou působit léčivě na dětskou duši a pomoci snazší komunikaci v rodině? Jak být pro dítě bezpečným majákem, který ustojí i divoké bouře emocí?

Program pro děti (jen pro děti od 1. třídy a jen v sobotu a v neděli):

Program pro děti bude během tohoto víkendu zajišťován pouze v sobotu a v neděli a to pro děti, které už chodí do základní školy (od 1. třídy) a jsou schopny zúčastnit se skupinového programu. Pro mladší děti SPR program při tomto víkendu nezajišťuje. V případě, že by se na dětský program přihlásilo málo dětí, nebude možné dětský program při víkendu organizovat vůbec. Včas bychom vás o tom informovali.Program pro děti vedou zkušení lektoři a je přizpůsoben věku dítěte a jeho možnostem. Zahrnuje výtvarné, herní a sportovní aktivity, výlety a hry v okolí místa dětského programu i návštěvy pro děti zajímavých míst a aktivit v Praze.V sobotu i v neděli ráno děti odjedou s lektory dětského programu do pro tuto příležitost zajištěných prostor a každý den po skončení vzdělávání se s lektory opět vrátí do Černé 13. Pro děti bude zajištěno stravování formou plné penze včetně svačin a pitného režimu. Přesné časy předávání dětí a další informace budou pečujícím osobám přihlášených dětí včas sděleny.
Prosíme, aby měly děti k dispozici jízdenky na MHD, batůžek, láhev na pití, sportovní oblečení a obuv, příp. vybavení do deště (nepromokavá obuv, pláštěnka).

Stravování dětí:

Během dětského programu budou mít děti zajištěno stravování formou plné penze včetně svačin a pitného režimu.

Cena vzdělávání:

3960 Kč / 18 hodin vzdělávání (hradí organizace, se kterou má rodina uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče)

Cena dětského programu:

1440 Kč / 1 dítě / 18 hodin (hradí organizace, se kterou má rodina uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče)

Navíc budou pečující osoby hradit dětem ještě případné další náklady na jízdné po Praze a vstupné, pokud budou v rámci dětského programu takové aktivity zařazeny.

Cena stravy pro dítě na dětském programu:

Pěstouni s dohodou uzavřenou se SPR:
1 měsíc před konáním víkendu je třeba zaplatit příspěvek na stravu
100 Kč/dítě na celý víkend

Pěstouni s dohodou u jiné organizace :
530 Kč/dítě na celý víkend

Číslo účtu: 2700255345/2010 (Fio banka), VS 20106

Storno podmínky:

Pěstouni s dohodou uzavřenou se SPR:
při odhlášení 7 dní před konáním akce bez storno poplatku. Při pozdějším odhlášení bude účtován poplatek za stravu dětí.

Pěstouni s dohodou u jiné organizace :
při odhlášení 7 dní před konáním akce bez storno poplatku. Při pozdějším odhlášení bude účtován poplatek ve výši 30% z ceny stravy dětí.

Další informace a objednávky jiných organizací:

PřihláškaZpět