Výchova, vzdělávání a puberta dítěte s raným traumatem

Variabilní symbol: 20093

Typ akce: Vícedenní seminář 18


Počet hodin vzdělávání: 18


Termín:

03.07.2020 - 05.07.2020

Místo:

Hotel Soběšice, Soběšice 166, 34201 Sušice

Lektor: Mgr. Hana Brodníčková

Hana Brodníčková, nar. 8.6.1969 v Příbrami. Po ukončení studia Farmaceutické fakulty UK pracovala rok a půl jako au-pair v Londýně. Později pracovala devět let pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR jako juniorní diplomat, z toho působila pět let v Bruselu, v české delegaci v NATO. Po návratu do ČR si dostudovala speciální pedagogiku a paralelně se zahájením práce v pedagogických zařízeních se stala dlouhodobou pěstounkou. V pěstounské péči měla/má 4 dívky. Dvě jsou již zletilé, jedna téměř zletilá a nejmladší „náctiletá“. Nejmladší přijatá dcera má diagnozu Aspergerova syndromu. Hana Brodníčková již několik let spolupracuje jako lektorka s organizacemi doprovázejícími pěstouny (mj. DPD, Routa, SPR). Pod pseudonymem L. Janáková vydala knihy Dary se přece nevracejí a Sama bych se v nebi bála.

Téma

Seminář "Výchova, vzdělávání a puberta dítěte s raným traumatem" zkušené pěstounky (4 dívky) se bude zabývat příčinami rané deprivace, možnostmi práce s deprivovanými dětmi, výchovnými obtížemi dítěte v NRP. Součástí semináře budou sebezkušenostní zážitky, dramatizace, diskuze, příklady z praxe, apod.

Program pro děti

Je určen pro děti, které jsou schopny účastnit se skupinového dětského programu. Individuální hlídání dětí není možno zajistit. Hlídání dětí, které se nemohou tohoto programu zúčastnit (nízký věk, handicap), zajišťují osoby pečující.
Program pro děti zajišťují lektorky a je přizpůsoben věku dítěte a jeho možnostem. Zahrnuje výtvarné, herní a sportovní aktivity, v případě příznivého počasí výlety a hry v okolí.
Prosíme, aby měly děti k dispozici batůžek, láhev na pití, sportovní oblečení a obuv a také vybavení do deště (nepromokavá obuv, pláštěnka).

Cena vzdělávání a cena programu pro děti

3960 Kč / 18 hodin vzdělávání (hradí organizace, se kterou má rodina uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče)
1440 za jedno dítě/18 hodin programu pro děti

Cena ubytování s plnou penzí

Pěstouni s dohodou uzavřenou se SPR:
1 měsíc před konáním víkendu je třeba zaplatit příspěvek na stravu
200 Kč/dospělý na celý víkend a 100 Kč/dítě na celý víkend

Partner pěstouna a jiná osoba blízká – hradí ubytování a stravu v plné výši.

Pěstouni s dohodou u jiné organizace a další osoby:
Dospělý a dítě od 11 let: 2600 Kč
Dítě do 10 let: 2200 Kč
Děti do 3 let: bez lůžka a stravy zdarma

Jak zaplatit poplatek: Příspěvek na stravu (pro účastníky se smlouvou se SPR) a platbu za pobyt, vzdělávání a program pro děti (pro účastníky s dohodou u jiné organizace) zasílejte, prosím, na číslo účtu SPR pod variabilním symbolem: Číslo účtu: 2700255345/2010 (Fio banka), Variabilní symbol: 20093

Ubytování a stravování

Ubytování je zajištěno v hotelu Pod Hořicí v Soběšicích u Sušice.
Zajištěna je plná penze v restauraci hotelu počínaje pátečním obědem (příjezd do 12:00) a konče obědem v neděli. Pro děti budou připraveny svačiny. Pitný režim zajišťují pěstouni.
hotelsobesice.cz/

Storno podmínky

Přihláška je závazná. Odhlásit z pobytu se lze pouze z vážných důvodů.
Storno:
zrušení pobytu 15-30 dnů před nástupem 200,-Kč/os
zrušení pobytu 5-15 dnů před nástupem - 20% z ceny pobytu
zrušení pobytu do 5 dnů před nástupem – 30% z ceny pobytu


Nelze se přihlásit.Zpět