Notářská pomoc

Variabilní symbol: 20084

Typ akce: Kulatý stůl


Počet hodin vzdělávání: 2


Termín:

21.10.2020

Místo:

Poradna NRP Plzeň

Lektor: Mgr. Lucie Kernerová

Mgr. Lucie Kernerová poskytuje notářské služby - převody nemovitostí, služby notářské úschovy, poradenství a úkony v oblasti obchodního práva (právo obchodních společností), sepis závětí, vydědění a pořízení pro případ smrti, majetkové smlouvy manželů a snoubenců, zástavní smlouvy a další. mgr-lucie-kernerova.katalog-pravniku.cz/
PřihláškaZpět