Výchova dětí v pěstounské péči

Variabilní symbol: 20056

Typ akce: Seminář


Počet hodin vzdělávání: 6


Termín:

24.10.2020

Místo:

Vzdělávací místnost SPR Praha, Černá 13/1705, Praha 1

Lektor: Mgr. Hana Brodníčková

Hana Brodníčková, nar. 8.6.1969 v Příbrami. Po ukončení studia Farmaceutické fakulty UK pracovala rok a půl jako au-pair v Londýně. Později pracovala devět let pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR jako juniorní diplomat, z toho působila pět let v Bruselu, v české delegaci v NATO. Po návratu do ČR si dostudovala speciální pedagogiku a paralelně se zahájením práce v pedagogických zařízeních se stala dlouhodobou pěstounkou. V pěstounské péči měla/má 4 dívky. Dvě jsou již zletilé, jedna téměř zletilá a nejmladší „náctiletá“. Nejmladší přijatá dcera má diagnozu Aspergerova syndromu. Hana Brodníčková již několik let spolupracuje jako lektorka s organizacemi doprovázejícími pěstouny (mj. DPD, Routa, SPR). Pod pseudonymem L. Janáková vydala knihy Dary se přece nevracejí a Sama bych se v nebi bála.

Kdy a kde:

V sobotu 24. října 2020 od 9.00 do 16.00 ve vzdělávací místnosti SPR Praha, Černá 13, Praha 1.

Program:

Obsah semináře:
• Specifika dětí s deprivací, mj. projevy poruchy attachmentu
• Vhodné vs. nevhodne výchovné přístupy
• Motivovatelnost děti s poruchou attachmentu
• Případové studie -skupinova prace, analýza a diskuse
• Diskuse o konkrétních problémech,které řeší přítomni pěstouni v daném kontextu

Cena:

Pro rodiny s dohodou se SPR – zdarma.
Pro rodiny, které mají uzavřeny dohodu s jinou organizací – 1320 Kč.

Další informace a objednávky jiných organizací:

Mgr. Zora Knížková
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Černá 13/1705
110 00 Praha 1
knizkova@pestouni.cz
778 725 470
Dat. schránka: auuu8y3
Nelze se přihlásit.Zpět