Pohádky a příběhy pro děti

Variabilní symbol: 20055

Typ akce: Klubové setkání


Počet hodin vzdělávání: 2


Termín:

14.10.2020

Místo:

Vzdělávací místnost SPR Praha, Černá 13/1705, Praha 1

Lektor: Mgr. Marie Šindelková

Mgr. Marie Šindelková je sociální pracovnicí SPR Praha. Má vlastní zkušenosti s poručenskou péčí.

Kdy a kde:

Ve středu 14. října 2020 od 9.00 do 11.00 ve vzdělávací místnosti SPR Praha, Černá 13, Praha 1.

Program:

Cena:

Pro rodiny s dohodou se SPR – zdarma.
Pro rodiny, které mají uzavřeny dohodu s jinou organizací – 440 Kč.

Další informace a objednávky jiných organizací:

Mgr. Zora Knížková
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Černá 13/1705
110 00 Praha 1
knizkova@pestouni.cz
778 725 470
Dat. schránka: auuu8y3
PřihláškaZpět