Práce s emocemi dětí

Variabilní symbol: 20053

Typ akce: Vícedenní seminář 18


Počet hodin vzdělávání: 18


Termín:

02.10.2020 - 04.10.2020

Místo:

Hotel Elma Srbsko u Karlštejna

Lektor: Mgr. Petr Vaněk

Motto: "Když chceš postavit loď, nemusíš nahánět chlapce, aby připravili dřevo a nemusíš jim rozdělovat práci. Stačí, když v nich probudíš touhu po nekonečném moři"/ A.de Saint Exupery. Vystudoval psychologii, absolvoval další vzdělání v gestalt psychoterapii, zážitkové pedagogice a koučinku. Věnuje se oblasti osobnostního rozvoje. Při své práci psychoterapeuta a kouče se setkává jak s dospělými, tak s dětmi. Baví ho hledat cesty, jak podporovat přirozené učení dětí ve školách a při jejich rozvoji v rodinném prostředí. Pracoval v pedagogicko-psychologické poradně, nyní působí na více školách jako školní psycholog. Semináře pro pěstouny vede již řadu let.

Kdy a kde:

2. 10. 2019 od odpoledních hodin – 4. 10. 2019 do odpoledních hodin v hotelu Elma, V Chaloupkách 179, Srbsko. Místo je dostupné z Prahy vlakem nebo autem.

Upozorňujeme, že je nutné dodržet celou délku programu a pobytu. Program je koncipován jako skupinový a je nutné jej absolvovat v celku. Pozdější příjezd nebo dřívější odjezd účastníků působí rušivě.
hotelelma.cz/

Program:

Proto, aby se dítě mohlo přijmout, mít se rádo, je důležité, aby mohlo zdravě prožívat a projevovat svoje emoce – jak radost, tak smutek, jak nadšení, tak zklamání.
Dítě se v rodině učí projevovat svoje emoce, aby mohlo být samo sebou, aby bylo pro druhé srozumitelné. Zároveň se dítě v rodině učí empatii a respektu k druhým, k jejich prožívání.
• Jak reaguji na smutek, radost, vztek, nadšení, zklamání u dětí?
• Jak já sám jsem pro dítě srozumitelný a čitelný ve svých emocích, v tom co zrovna prožívám?

Vzdělávací program je veden interaktivní formou, velký prostor je věnován sdílení a výměně zkušeností.

Program pro děti:

Je určen pro děti od 3 let věku, které jsou schopny účastnit se skupinového dětského programu. Individuální hlídání dětí není možno zajistit. Hlídání dětí, které se nemohou tohoto programu zúčastnit (nízký věk, handicap), zajišťují osoby pečující.
Program pro děti zajišťují zkušení lektoři a je přizpůsoben věku dítěte a jeho možnostem. Zahrnuje výtvarné, herní a sportovní aktivity, v případě příznivého počasí výlety a hry v okolí.
Prosíme, aby měly děti k dispozici batůžek, láhev na pití, sportovní oblečení a obuv a také vybavení do deště (nepromokavá obuv, pláštěnka).
Děti od 3 let věku, které toho jsou schopny, by se měly programu pro děti vždy účastnit. Neúčast na programu bude individuálně konzultována a může být vyžadován příplatek za pobyt.

Ubytování:

Ubytování je zajištěno v hotelu Elma převážně ve dvoulůžkových pokojích s přistýlkou. Všechny pokoje mají vlastní sociální zařízení.

Stravování:

Zajištěna je plná penze v restauraci hotelu počínaje páteční večeří a konče obědem v neděli. Pro děti budou připraveny svačiny. Pitný režim zajišťují pěstouni.

Cena vzdělávání:

3960 Kč / 18 hodin vzdělávání (hradí organizace, se kterou má rodina uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče)

Cena dětského programu:

1440 Kč / 1 dítě / 18 hodin (hradí organizace, se kterou má rodina uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče)

Cena ubytování s plnou penzí:

Pěstouni s dohodou uzavřenou se SPR:
1 měsíc před konáním víkendu je třeba zaplatit příspěvek na stravu
200 Kč/dospělý na celý víkend a 100 Kč/dítě na celý víkend

Partner pěstouna a jiná osoba blízká – hradí ubytování a stravu v plné výši.

Pěstouni s dohodou u jiné organizace :
Dospělý: 2200 Kč
Dítě do 9 let: 1900 Kč
Dítě od 10: 2300 Kč

Číslo účtu: 2700255345/2010 (Fio banka), VS 20053

Storno podmínky:

Pěstouni s dohodou uzavřenou se SPR:
ze vzdělávání je možné se odhlásit 7 dní před konáním akce bez storno poplatku. Při pozdějším odhlášení bude účtován poplatek za stravu.

Pěstouni s dohodou u jiné organizace:
ze vzdělávání je možné se odhlásit 7 dní před konání akce bez storno poplatku. Při pozdějším odhlášení bude účtován poplatek ve výši 30% z ceny ubytování a stravy.

Další informace a objednávky jiných organizací:

Mgr. Zora Knížková
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Černá 13/1705
110 00 Praha 1
knizkova@pestouni.cz
778 725 470
Dat. schránka: auuu8y3
Nelze se přihlásit.Zpět