Úloha OSPOD ve vztahu k pěstounské péči

Variabilní symbol: 20052

Typ akce: Seminář


Počet hodin vzdělávání: 4


Termín:

19.09.2020

Místo:

Vzdělávací místnost SPR Praha, Černá 13/1705, Praha 1

Lektor: Mgr. Luboš Kejla

Mgr. Luboš Kejla je vedoucí pracovník Odboru sociálně právní ochrany dětí a sociální práce Městského úřadu Rakovník s mnohaletými zkušenostmi v oblasti náhradní rodinné péče. Od roku 2011 se také podílí na přípravách budoucích pěstounů a osvojitelů.

Kdy a kde:

V sobotu 19. září 2020 od 9.00 do 13.00 ve vzdělávací místnosti SPR Praha, Černá 13, Praha 1.

Program:

Témata, kterými se budeme při semináři zabývat:
• dávky státní sociální péče a problémy, které jsme ohledně těchto dávek s našimi klienty řešili
• vztah pěstounů a OSPOD
• jak probíhá kontakt OSPOD s dětmi a pěstouny
• zajímavé kauzy z naší praxe (např. kontakty s biologickou rodinou, výchovné potíže dětí v pěstounské rodině, problémy pěstounů ve vztahu ke školám)

Cena:

Pro rodiny s dohodou se SPR – zdarma.
Pro rodiny, které mají uzavřeny dohodu s jinou organizací – 880 Kč.

Další informace a objednávky jiných organizací:

Mgr. Zora Knížková
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Černá 13/1705
110 00 Praha 1
knizkova@pestouni.cz
778 725 470
Dat. schránka: auuu8y3
PřihláškaZpět