Webinář: Spolupráce se školskými institucemi

Variabilní symbol: 24098

Typ akce: Seminář


Počet hodin vzdělávání: 2


Termín:

16.04.2024

Místo:

online Meet

Lektor: Mgr. Igor Klečka

V současnosti pracuje převážně v internátním programu SVP – individuální a skupinová práce s klienty. Práce s rodinnými systémy. Práce s třídním kolektivem. Absolventem magisterského studia Sociální pedagogiky a poradenství na FF MU. V současné době studentem Speciální pedagogiky na PdF MU. Absolvent pětiletého sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku modelu SUR. Absolvent dvouletého doplňujícího studia Arteterapie. Instruktor nízkých lanových překážek. Základní kurz Krizové intervence. Pracovní zkušenosti z prostředí připravující pracovníky sociálních oborů (VŠ, VOŠ), realizace kurzů pro neziskové organizace zabývajícími se prací se sociálně vyloučenou či ohroženou mládeží. A v neposlední řadě i zkušenosti z předchozího zaměstnání z Domu na půli cesty. Dlouhodobé lektorské zkušenosti se zážitkovou pedagogikou a jejím uplatněním ve výchově a vzdělávání.

Kdy a kde

online prostředí GOOGLE MEET, v čase 16:00 hod. - 18:00 hod. Odkaz bude zaslán přihlášeným pěstounům do mailu.

Téma

V průběhu semináře se zaměříme na možnosti péče a podpory ve školních institucích. Podíváme se na možnosti škol a školních poradenských pracovišť. Zavádění podpůrných opatřeních. Budeme se věnovat pedagogicko-psychologickým poradnám a speciálně pedagogickým centrům. Probereme i možnosti Středisek výchovné péče. Probereme si vybrané školské instituce a jich možnosti při individuální podpoře dítěte. Prostor bude i na vlastní případy a diskusi.

Informace pro účastníky

Nejpozději 3 dny před konáním webináře bude přihlášeným pěstounům zaslán na email odkaz na přihlášení (prosíme o kontrolu složky "spam".)
K propojení budete potřebovat počítač s webovou kamerou, mikrofonem či sluchátky a dobré připojení na wifi. Nemusíte nic instalovat k propojení stačí klepnout na odkaz v mailu.

Webinář bude probíhat v prostředí Meet. Dva pěstouni připojení z jednoho počítače se pro účely míst na webináři počítají jako jedno obsazené místo. Připojte tedy při přihlašování partnerů do přihlášky v poznámce informaci o tom, zda se zúčastníte na společném počítači nebo každý na jiném.

Cena

Rodiny s uzavřenou dohodou u SPR: ZDARMA.
Rodiny s uzavřenou dohodou u jiné organizace: 600,- Kč za účastníka. Úhradu proveďte na základě zaslané faktury.

Podklady k platbě pro samoplátce:

Podklady k platbě pro samoplátce:

Číslo účtu: 2700255345/2010
Variabilní symbol: 24098
Cena: 600,- Kč
Do zprávy pro příjemce uveďte: Vaše příjmení, webinář 16.4.2024,Kroměříž

Kontakt

V případě potřeby se obraťte na organizátora vzdělávání:

Mgr. Romana Zapletalová
727 903 528
zapletalova@pestouni.cz
PřihláškaZpět