Supervizní setkání - vzájemné vztahy v rodině

Variabilní symbol: 24094

Typ akce: Supervize


Počet hodin vzdělávání: 3


Termín:

26.03.2024

Místo:

bude upřesněno

Lektor: Mgr. Zuzana Bláhová

Mgr. Zuzana Bláhová se v rámci své psychologické poradny kromě dospělých jednotlivců a párů věnuje především dětem a dospívajícím, rodičům a pěstounům. V přístupu ke svým klientům se opírá především o výcviky v dětské, rodinné a párové terapii, tzv. edukativní rodičovské terapii apod., ale také o zkušenosti získané během let působení v sociálních službách, mateřském centru, dětském domově, na úseku sociálně-právní ochrany dětí a v centru duševního zdraví Labyrint. www.zuzanablahova.cz/

kdy a kde

26.3.2024 od 8:30 do 11:30. Místo bude upřesněno

Program

supervizní setkání s pěstouny na téma rodinné vztahy

Více informací

Mgr. Tereza Poštová
Poradna náhradní rodinné péče České Budějovice
E: postova@pestouni.cz
M: 770 194 931
PřihláškaZpět