Náhradník na akci: Jak přežít pubertu

Akce probíhá od 05.04.2024 do 07.04.2024

* otázky musí být vyplněny.

Dospělí

Jméno přijmení, datum narození (např. František Novák, 1.1.2022)*

Děti, které se účastní dětského programu

Jméno přijmení, datum narození

Děti - bez účasti na dětském programu

Jméno přijmení, datum narození

Email


Bydliště - vyplní účastníci bez dohody SPR


Telefon

*

S kým máte uzavřenou dohodu?

Sdružení pěstounských rodin
Jiná organizace (název a jméno klíčového pracovníka):

Poznámka nebo důležité sdělení