Přihláška na akci: Příměstský tábor Brno

Akce probíhá od 28.08.2023 do 01.09.2023

* otázky musí být vyplněny.

Dítě

Jméno příjmení, datum narození*
Ukončené vzdělání*
Zdravotní pojišťovna*

Plavec

Ano
Ne

Zdravotní omezení

(dieta, alergie, omezená fyzická zátěž, epilepsie, očkování, apod.)

Užívání léků

(kdy, jaké, nutnost dohledu, úschova u asistentů apod.)

Další důležitá sdělení pro organizátory tábora


Bydliště dítěte

*

Kontakt na pečující osobu v době konání akce

Adresa*
Jméno příjmení, datum narození*
Email*
Telefon*

S kým máte uzavřenou dohodu?

Sdružení pěstounských rodin
bez dohody (žadatelé. zájemci, děti v péči nad 18 let)
Jiná organizace

U přihlášeného dítěte se jedná o:

dítě v pěstounské péči
vlastní dítě
Jiné