Přihláška na akci: Terapeutické rodičovství - základní vhled do problematiky

Akce probíhá od 21.04.2023 do 23.04.2023

* otázky musí být vyplněny.

Dospělí

Jméno přijmení, datum narození (např. František Novák, 1.1.2022)*

Děti, které se účastní dětského programu

Jméno přijmení, datum narození

Děti - bez účasti na dětském programu

Jméno přijmení, datum narození

Email


Bydliště - vyplní účastníci bez dohody SPR


Telefon

*

S kým máte uzavřenou dohodu?

Sdružení pěstounských rodin
Jiná organizace (název a jméno klíčového pracovníka):

Poznámka nebo důležité sdělení