Přihláška na akci: Všestranný rozvoj schopností dětí svěřených do pěstounské péče

Akce probíhá od 14.10.2023 do 15.10.2023

* otázky musí být vyplněny.

Dospělí

Jméno přijmení, datum narození (např. František Novák, 1.1.2022)*

Email


Bydliště - vyplní účastníci bez dohody SPR


Telefon

*

S kým máte uzavřenou dohodu?

Sdružení pěstounských rodin
Jiná organizace (název a jméno klíčového pracovníka):

Poznámka nebo důležité sdělení