Přihláška na akci: Klubové setkání: Nevděk světu vládne, aneb i vděku je třeba se učit

Akce probíhá 05.10.2022

* otázky musí být vyplněny.

Dospělí

Jméno přijmení, datum narození*

Email


Bydliště - vyplní účastníci bez dohody SPR


Telefon

*

S kým máte uzavřenou dohodu?

Sdružení pěstounských rodin
Jiná organizace (název a jméno klíčového pracovníka):

Poznámka nebo důležité sdělení