Přihláška na akci: Seminář: Rizikové chování u dětí, práce s agresivitou

Akce probíhá 20.11.2021

* otázky musí být vyplněny.

Dospělí

Jméno přijmení, datum narození*

Email


Bydliště - vyplní účastníci bez dohody SPR


Telefon

*

S kým máte uzavřenou dohodu?

Sdružení pěstounských rodin
Jiná organizace (název a jméno klíčového pracovníka):

Poznámka nebo důležité sdělení