Přihláška na akci: Jak hovořit s dětmi o biologických rodičích

Akce probíhá 09.09.2020

* otázky musí být vyplněny.

Dospělí

Jméno přijmení, datum narození*

Email


Bydliště - vyplní účastníci bez dohody SPR


Telefon

*

S kým máte uzavřenou dohodu?

Sdružení pěstounských rodin
Adoptivní rodina
Naši pěstouni veteráni

Poznámka nebo důležité sdělení