Webinář: Právní minimum pro pěstouny

Variabilní symbol: 23016

Typ akce: Seminář


Počet hodin vzdělávání: 2


Termín:

18.01.2023

Místo:

Google meet

Lektor: Mgr. Lucie Policarová

Mgr. Lucie Policarová vystudovala sociální práci. Má více než patnáctileté zkušenosti z oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Pracovala na OSPOD a v Poradně pro náhradní rodinnou péči organizace Rozum a Cit. Má dva syny ve věku teenagerů.

Kdy a kde:

Ve středu 18. 1. 2023, 16.00 - 18.00, Google Meet.

Program:

Na webináři se dozvíte, v čem může pěstounovi pomoci OSPOD? V čem soudy? Úřad práce? Dále se zaměříme také na vybrané kapitoly z občanského zákoníku: Co znamená soudní dohled? Kdy podat návrh na omezení způsobilosti k právním úkonům? Kdy je nutné být poručníkem? Kdy platí pro prarodiče vyživovací povinnost vůči vnoučatům? A mnohé další.

Informace pro účastníky:

Pro účast na webináři budete potřebovat zařízení s webovou kamerou, mikrofonem či sluchátky a dobré připojení na wifi. Webinář bude probíhat v prostředí Google Meet. Pro připojení použijte odkaz v emailu, který bude přihlášeným pěstounům zaslán před konáním webináře.
Dva pěstouni připojení z jednoho počítače se pro účely míst na webináři počítají jako jedno obsazené místo. Připojte tedy při přihlašování partnerů do přihlášky v poznámce informaci o tom, zda se zúčastníte na společném počítači nebo každý na jiném.

Cena:

Pro rodiny s dohodou se SPR – zdarma.
Pro rodiny, které mají uzavřeny dohodu s jinou organizací – 600,- Kč.

Podklady k platbě pro samoplátce:

Číslo účtu: 2700255345/2010
Variabilní symbol: 23016
Cena: 600,- Kč
Do zprávy pro příjemce uveďte: vaše příjmení, webinář 18.1.2023, Praha

Cenu webináře je v případě samoplátců třeba uhradit nejpozději týden před konáním.

Další informace a objednávky jiných organizací:

Mgr. Veronika Žlebková
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Na Zlatnici 144/8
147 00 Praha 4
zlebkova@pestouni.cz
+420 797 855 644

Zpět