www.pestouni.czInformační systém Sdružení pěstounských rodin
Rodičovské a pěstounské kompetence z pohledu právníka

Variabilní symbol: 18121

Typ akce: Kulatý stůl

Počet hodin vzdělávání: 2

Termín:
28.11.2018

Místo:
Poradna SPR Plzeň

Lektor: Mgr. Petra Králová
Mgr. Petra Králová, advokátka, je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, magisterského studia, obor právo a právní věda (doba studia 1996 – 2001, zakončené státní magisterskou zkoušku). Od roku 2000 do současnosti Mgr. Petra Králová získává praktické profesní zkušenosti v oblasti práva, podnikání a obchodu. V období let 2000 až 2005 Mgr. Petra Králová byla nejprve zaměstnancem Magistrátu města Plzně, pozemkového úřadu, a později právníkem úřadu (Okresního úřadu Plzeň-jih, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových) zejména se zkušenostmi v oblastech kontrolní činnosti, tvorby právních norem (vnitřních předpisů organizace, právních předpisů obcí), organizace voleb, vyřizování stížností, zpracování a kontrola smluv a dalších dokumentů v především v hospodářské správě, personalistice a informatice, zpracování právních rozborů a výkladů, zadávání veřejných zakázek. Od června 2005 do srpna 2010 Mgr. Petra Králová působila jako právník neziskové organizace (se zaměřením činnosti na zpracování smluv, žalob, podání, vyřizování korespondence, zpracování právních rozborů a výkladů, jednání se zainteresovanými stranami), i jako osoba samostatně výdělečně činná v oblasti pojišťovnictví a realit. Od září 2010 do července 2014 Mgr. Petra Králová vykonávala praxi jako advokátní koncipientka v advokátní kanceláři JUDr. Jan Klail, se sídlem v Plzni, se zaměřením na generální právní praxi, a zčásti byla zaměstnancem neziskové organizace. Od roku 2014 do současnosti se Mgr. Petra Králová věnuje generální advokátní praxi. advokat-kralova.cz/

Kdy a kde:
Dne 21. 11. 2018 od 10:00 do 12:00 hod.
Poradna SPR Plzeň, Houškova 25.

Cena:
Rodiny s dohodou u SPR: ZDARMA.
Rodiny s dohodou u jiné organizace: 360,- Kč za účastníka.

Informace o programu:
Chcete znát rozdíl v kompetencích biologických rodičů a pěstounů, rozdíl v kompetencích pěstounů a poručníků, právní odpovědnost dětí a dospívajících či jak řešit dluhy dětí?

Dorazte na tento Kulatý stůl, který povede paní Mgr. Petra Králová. Prostor bude samozřejmě věnován i vašim dotazům.