www.pestouni.czInformační systém Sdružení pěstounských rodin
Trestně-právní odpovědnost dětí a mladistvých II.

Variabilní symbol: 18117

Typ akce: Seminář

Počet hodin vzdělávání: 4

Termín:
06.12.2018

Místo:
prostory CSS Kojetín, nám. Dr. E. Beneše 3

Lektor: pplk. PhDr. Martin Nasswettr

Akce je obsazená.